introdouce

Burslandırma Sistemi

Başvurular 3 etapta değerlendirilir:

1.Etap: introDOUce Başvuru Değerlendirme: Başvuru formu ve gerekli evrakların gerçekliği- doğruluğu denetlenir, genel değerlendirmeden geçen başvurular Mülakat Kuruluna yönlendirilir. 

2.Etap: introDOUce Mülakat Kurulu: Mülakat Kurulu akademisyenlerden oluşmaktadır. Aday öğrencinin sunduğu fikir, proje ve gelecek hedeflerinin tercih etmeyi planladıkları bölüme uygunluğu değerlendirilir. Proje 0-100 puan aralığında notlandırılır.  

3.Etap: introDOUce Burslandırma: Notlandırmanın ardından proje Mütevelli Heyetine sunulur, Mütevelli Heyeti aday öğrenciye uygun bir burs oranı belirler.